Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacountingme countingme
1723 2286 390

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
Reposted fromkonwalia konwalia viaRudeGirl RudeGirl
3893 8ceb 390
Reposted fromxawery xawery viablackheartgirl blackheartgirl
Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc, jeśli uważasz, że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viablackheartgirl blackheartgirl
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
5329 50cb 390
Reposted fromzciach zciach viablackheartgirl blackheartgirl
1134 8e38 390
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko, Wszyscy byli odwróceni
bo czasem spotyka się takich ludzi, których uwielbia się za wszystko, mimo, pomimo i wbrew.
Reposted frommefir mefir viablackheartgirl blackheartgirl
Przecież my nawet nie mieliśmy siebie w planach .

— malutka '
Reposted fromhihootka hihootka viablackheartgirl blackheartgirl
5757 436c 390
Reposted fromseaweed seaweed viablackheartgirl blackheartgirl
Ignorowanie to pewna forma subtelnego "wypierdalaj", którą od czasu do czasu stosuje każdy.
— znalezione
Nieprzespana noc
nie-przez-Pana.
absolutnie.
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Wiesław Myśliwski (via faithhopeme)
Odejdź od ludzi, którzy depczą poczucie twojej wartości. Odejdź od człowieka, który kradnie twój spokój, a w zamian oferuje ci tylko zmartwienia i niepotrzebny stres. Od kogoś, kto nie dostrzega swoich błędów, a wytyka palcami twoje. Nie męcz się, odejdź od tego, co ci nie służy.
— Tomasz Antosiewicz.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaDaisy88 Daisy88
9848 a5e5 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl