Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
I like simple things… books, being alone, or with somebody who understands.
Utrudniam to sobie. Najprościej byłoby nie myśleć, nie chcieć, nie czuć. Zapomnieć.
— Bezimienna
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Marek Hłasko
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
1386 1ccf 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viamhsa mhsa
Nie rozumiesz, że jeśli z kimś sypiasz Twoje ciało składa obietnicę?
— Vanilla Sky
5796 12f1 390
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułam się WAŻNA.
— Mały Książe
Reposted froma-poem a-poem viablackheartgirl blackheartgirl
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

Żadne drzewo nie jest mocne ani odporne na burze, jeżeli często nie wstrząsają nim wichury, i właśnie pod nękającym naporem burzy nabiera siły i jeszcze mocniej korzeniami utwierdza się w ziemi. Słabe są drzewa, które wzrosły na słonecznych dolinach.


— Seneka
Każdy od czasu do czasu dostaje gwałtownego ataku wątpliwości z rodzaju co by było gdyby.
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viablackheartgirl blackheartgirl
2769 5c5e 390
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
2189 bfa8 390
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

— jachcenajamajce
Reposted fromamilamija amilamija viablackheartgirl blackheartgirl
Wykończę się nerwowo przez to wszystko
8579 2e68 390
Reposted fromirmelin irmelin viablackheartgirl blackheartgirl

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl