Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
7793 232f 390
Reposted fromamatore amatore viasandycopper sandycopper
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Posłuchaj, jak mi prędko bije Twoje serce.
— Wisława Szymborska
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
2088 9a30 390
Reposted frompastelina pastelina viablackheartgirl blackheartgirl
7143 f838 390
M. Świetlicki
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Coraz więcej rzeczy rozumiem, coraz trudniej mi to wyrazić w słowach.
— Stefan Kisielewski
Reposted frommarysia marysia viablackheartgirl blackheartgirl
0616 09c0 390
Reposted fromkokosowas kokosowas viablackheartgirl blackheartgirl
Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie.
— Witkacy
Reposted fromtomowa tomowa viablackheartgirl blackheartgirl
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaDaisy88 Daisy88
 Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę musisz się poruszać naprzód.
— Albert Einstein.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Może wszystko powinno wyglądać inaczej?
— Gabriela Gargaś – Jutra może nie być
Przyjdzie  taki czas że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży
Reposted fromLaColie LaColie viablackheartgirl blackheartgirl
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
3113 079b
Reposted fromfairyland fairyland viablackheartgirl blackheartgirl
Rokoszujemy się pięknem motyla, ale rzadko uznajemy zmiany, przez które przeszedł, aby je osiągnąć.
— Maya Angelou
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl