Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
9209 7463 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viablackheartgirl blackheartgirl
8162 0912 390
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viamhsa mhsa
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viaDaisy88 Daisy88
Chcę cię spróbować raz. A później cały czas.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viablackheartgirl blackheartgirl
Marzyć bez limitu, kompleksów i bez wstydu.
— Nosowska
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
8316 6606 390
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacytaty cytaty
5320 5cb1 390
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacytaty cytaty
3955 3c32 390
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viablackheartgirl blackheartgirl
Zawsze są rzeczy, które ludzie zrobili lub ich nie zrobili i później tego żałują.
— Sue Wallman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viablackheartgirl blackheartgirl
9131 f36c 390
Reposted frominspired inspired viablackheartgirl blackheartgirl
2210 9007 390
2413 eb20 390
Reposted fromblutelf blutelf viablackheartgirl blackheartgirl
- Masz jakąś radę na te problemy?
- Tańcz.
- I to mówi psycholog?
- Mówię Ci - jeśli możesz tańczyć, to już jesteś szczęściarzem. Zatem tańcz, problemy są jak kalorie, można je spalić.
— Moja dusza pachnie Tobą
Reposted frompasazerka pasazerka viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl