Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1518 ce28 390
Reposted frommrrru mrrru viamhsa mhsa
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 viablackheartgirl blackheartgirl
3158 671b 390
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl
Wciąż płakałam
Za tobą, ale teraz rozumiem,
Że nigdy naprawdę na mnie nie zasługiwałeś.
— ALMA - Perfect
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Dasz radę. Jesteś silniejsza, niż myślisz.
— Louise Doughty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
2834 368c
2539 9821 390
Reposted fromsoftboi softboi viablackheartgirl blackheartgirl
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viablackheartgirl blackheartgirl
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C - Brud
Reposted fromresort resort viablackheartgirl blackheartgirl
Zaczynamy jako nieznajomi. Tak samo kończymy.
— Piotr C - Brud
Reposted fromresort resort viablackheartgirl blackheartgirl
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
5089 c783 390
Reposted fromrudosci rudosci viablackheartgirl blackheartgirl
9734 7a78 390
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
2953 02b9 390
Zupa wie najlepiej.
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaDaisy88 Daisy88
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— ohmarilyn.soup.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaDaisy88 Daisy88
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viablackheartgirl blackheartgirl
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl