Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6173 c238 390
Reposted fromsoftboi softboi viaKacSousse KacSousse
5934 2fad
Reposted frommhorrighan mhorrighan vianutt nutt
6114 8b6d 390
Reposted fromintotheblack intotheblack vianutt nutt
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec. 
Reposted fromlovvie lovvie vianutt nutt
1723 2286 390

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
Reposted fromkonwalia konwalia viamesoute mesoute
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viamadlajn madlajn
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viamadlajn madlajn
7420 4b4e 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viamadlajn madlajn
Już za długo Cię nie było, żebyś teraz mógł być.
— Aleksandra Steć
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
7444 f20b 390
Reposted fromsoftboi softboi viainmybetterworld inmybetterworld
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaostatni ostatni
0629 dfa1 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialovvie lovvie
Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?
— Keith Donohue - "Skradzione dziecko"
Reposted fromlovvie lovvie
8841 2961 390
Reposted fromoll oll vialovvie lovvie
Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi Ci nad głową.
— Jacek Wejroch
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viapomruki pomruki
Reposted fromjasminum jasminum viapomruki pomruki
3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viadelain delain
6713 68c5 390
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
1525 002a 390
Reposted fromunforgiving unforgiving viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl