Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk - "Ślepnąc od świateł"
8887 9c92 390
Reposted fromnutt nutt viablackheartgirl blackheartgirl
Jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
4298 eec3 390
Reposted frommaliwa maliwa viablackheartgirl blackheartgirl
8015 053c 390

teenageers:

Do I ?

Reposted fromSkydelan Skydelan viablackheartgirl blackheartgirl
9238 d689 390

melisica:

The Machinist (2004)

Zdecyduj się w końcu.

Jeśli nie możesz dać mi siebie to daj mi święty spokój.

— "Od duszy strony"
Po mojej głowie, czasem się ich boję, chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia..
— Strachy na Lachy
2976 63fb 390
Reposted fromyouthless youthless viablackheartgirl blackheartgirl
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viablackheartgirl blackheartgirl
4241 e493 390
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viablackheartgirl blackheartgirl
Na koniec nie będa mnie bolały słowa wrogów, lecz milczenie przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromatyde atyde viablackheartgirl blackheartgirl
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viablackheartgirl blackheartgirl
Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Wielkie talenty marnują się z powodu braku odwagi.
— Og Mandino
Reposted fromavooid avooid viablackheartgirl blackheartgirl
2465 a3c6 390
Reposted fromlouse louse viablackheartgirl blackheartgirl

"Z treningiem jest jak ze związkiem. To, że osiągnąłeś już bardzo dobre efekty nie oznacza, że możesz przestać się starać. Bo gdy przestaniesz się starać efekty znikną."


— Akop Szostak
Reposted fromthesmajl thesmajl viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl