Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Czasem czuję się, jak gdybym był jednouszny, jednooczny, półsercowy... Czasem wszystko mnie mija, żyję tylko połową siebie. A czasem znów jestem wielouszny, wielooczny, wielosercowy; po prostu nie mieszczę siebie w sobie
— Borszewicz
Reposted fromwstydem wstydem viamhsa mhsa
Nigdy nie wierz w nocne rozmowy. Stracą cały sens, gdy tylko wzejdzie słońce.
Reposted frominanutshell inanutshell viamhsa mhsa
2073 18f2 390
Reposted fromdeviate deviate viamhsa mhsa
7396 6a68 390
Reposted fromkrzysk krzysk viablackheartgirl blackheartgirl
Nim w ogóle się połapiemy, na czym polega życie, już jesteśmy w jego połowie.
— Deborah Moggach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
9834 4e96 390
Reposted fromgreenloud greenloud viablackheartgirl blackheartgirl
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?
5843 23b7 390
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viablackheartgirl blackheartgirl
"Czy można tęsknić za czymś czego nigdy się nie miało? Według definicji tęsknota to "uczucie braku czegoś lub kogoś istotnego dla danej osoby". Zwykle coś lub ktoś staje się ważne, gdy jest w naszym posiadaniu czy też otoczeniu. A gdy to "coś" było tylko w pobliżu? Podeszło, delikatnie musnęło. Rozwiało włosy, otarło policzki, podrażniło trochę duszę. Na chwilkę, kilka razy. Pogładziło, ale nie zaistniało w pełni. Zatem czy można tęsknić za czymś czego nigdy się nie miało?" 
http://www.photoblog.pl/rougeweil/
Reposted fromlaters laters viablackheartgirl blackheartgirl
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viablackheartgirl blackheartgirl
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny

 

"Twoje koszule
i moje bluzki
nigdy razem
nie wisiały
w tej samej szafie

nigdy razem
nie leżały
koło siebie
na jednej półce
ale kiedyś
spotkały się
zdziwione
jedna na druga
w bezładzie
rzucone
na podłogę"

 

 

 

 

Reposted fromlivhanna livhanna viaDaisy88 Daisy88
3145 36b0 390
Reposted fromhare hare viablackheartgirl blackheartgirl
9013 df4d 390

Reposted fromcarly carly viablackheartgirl blackheartgirl
Boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom (via pamietniik-ksiezniczki)
Reposted fromsoplica soplica viablackheartgirl blackheartgirl
1100 47de 390
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl